Stavebná činnosť

 

Stavebná činnosť

 • kontrola technického stavu nádrží v zmysle STN EN 473
 • frézovanie betónov
 • realizácia priemyselných podláh
 • sanácia železobetónových konštrukcií
 • rekonštrukcie ČOV

Rekonštrukcia plochých striech:

 • Fóliové (systémy SIKA)
 • Bitumenové

Iná stavebná činnosť:

 • izolácie a opravy stavieb
 • izolácie na báze náterových systémov (antikorózne, protipožiarne, tesniace, protiplesňové nátery)
 • izolácie budov a muriva pri starých stavbách 
 • izolácie a opravy mostov, kejdových nádrží, utesnenie škár, bazénov, balkónov a terás
 • povlaková a protikorózna ochranná vrstva na betón, omietku, železo
 • izolácia podláh a stien v skladovacích halách a priemyselných závodoch
 • sanácia betónových konštrukcií 
 • hydroizolácie betónu a betónových konštrukcií aj proti tlakovej vode
 • podlahové systémy (antistatické, liate epoxidové, protišmykové, potravinárske, pancierové, samonosné)
 • zatepľovanie objektov 
 • realizácie plochých striech
 • vykonávanie stavieb a ich zmien
 • búracie práce (budovy, technológie ...)
 • otryskávanie povrchov vysokotlakým vodným lúčom (možnosť využitia v stavebníctve, chemickom priemysle, strojárstve, komunálnej oblasti, potravinárstve, papierenskom priemysle, farmácii a doprave)