Kontakt

TESTECO s.r.o.                                                                        e-mail:  semsak@testeco.sk
Brezová 2, 040 01 Košice                                                                      testeco@testeco.sk
Slovakia                                                                                    mobil:   (+421)903 907 546

IČO: 36569798
DIČ: 2020049537
IČ DPH: SK2020049537

Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.13859/V