CHARAKTERISTIKA FIRMY

 

Spoločnosť TESTECO s.r.o. bola založená 31.03.2003 pretransformovaním sa z podnikateľského subjetku
TESTECO - Štefan Šemšák, ktorý na slovenskom trhu pôsobil od roku 1992. Nová spoločnosť prevzala
know-how a referencie z pôvodného podnikateľského subjetku.

Spoločnosť TESTECO s.r.o. sa zaoberá prevažne ekologickými, stavebnými a špecializovanými činnosťami.

Firma TESTECO s.r.o. stavia na vysokej odbornosti a dlhoročných skúsenostiach svojich pracovníkov.

V priebehu svojej existencie spolupracovala a spolupracuje s najrenomovanejšími spoločnosťami na
Slovensku: U. S. Steel Košice, s.r.o.Volkswagen Bratislava spol. s r.o., Slovnaft a.s., Transpetrol a.s.,
CHEMOSVIT Energochem a.s., ŽSR a.s.Mondi Business Paper SCP a.s., Metro Cash & Carry Slovakia s.r.o.,
SAD (celé územie SR)