Hydroizolácie

Hydroizolácie

Kryštalické izolácie:

  • 1 alebo 2-zložkové, flexibilné, cementom pojené hydroizolacie pre zaťaženie vlhkosťou, netlakovou, tlakovou vodou.
  • Membránové izolácie na báze epoxidov

Striekané izolácie - Polyurea:

  • aplikácia systému „polyurea“ technológiou striekania za horúca

Vysokotlakové injektážne práce:

  •  polyuretánové a epoxidové injektážne živice k utesneniu trhlín, ktorými presakuje voda