POLYUREA

Polyurea

Vysoko odolná ochrana povrchu betónových a oceľových konštrukcií

Realizácia:

Materiály „POLYUREA“ predstavujú dvojzložkové reaktívne živice na báze polymočoviny, ktoré sa aplikujú technológiou striedania za horúca. Aplikáciu vykonávajú výhradne odborné realizačne firmy, ktoré absolvovali podrobné školenie ohľadom podstatných vlastností materiálov, prípravy podkladu, postupov a zásad aplikácie, ako aj obsluhy striekacích zariadení.

Hlavné charakteristiky materiálov na báze polymočoviny:

•    Vytvorenie membrány bez pórov, nepriepustnej pre vodu a kvapaliny
•    Odolnosť proti roztrhnutiu pri súčasne vysokej pružnosti
•    Trvalá odolnosť proti mokrému oderu;hodnota oderu 0,03 mm po 250000 zaťažovacích cyklov
•    Dlhodobá odolnosť proti rozmrazovacím soliamz zriedeným zásadám a kyselinám do +40°C
•    Preklenuje vlastnosti trhliny v podklade, bez straty tesnosti; preklenuje trhlín (podľa skladby) až do šírky 2 mm
•    Výborná prídržnosť k podkladu (ošetreného predtým syst. penetráciou); strata súdržnosti nie  je možná
•    Neobmedzená ochrana podkladu pred koróziou
•    Nezmenená pružnosť pri teplotách -40°C až +150°C, odolnosť proti ozónu a UV - žiareniu
•    Rýchle tvrdnutie, vďaka čomu sa skráti čas výstavby, technologická prestávka pred opätovným používaním realizovanej                 plochy


Príklady použitia:

•    Uskladňovacie, procesné a záchytné havarijné nádrže v chemickom priemysle
•    Umývacia linka pre vlaky
•    Antistatická priemyselná podlaha
•    Ochrana oceľovej podlahy proti korózií, chemikáliám a mechanickému opotrebovaniu
•    Ochrana proti oderu pre oceľ, potrubie, ktorým sa prepravuje abrazívna hlušina z baní pod vysokým tlakom vody
•    Ochrana koľajníc a výhybiek proti účinkom bludných prúdom
•    Ochrana dymovodov v elektrárni
•    Odpadové šachty, priechodné kanalizačné stoky, šnekové dopravníky na ČOV
•    Bioplynová stanica
•    Silážne nádrže