Referencie

V priebehu svojej existencie spolupracovala a spolupracuje s najrenomovanejšími spoločnosťami na
Slovensku: U. S. Steel Košice, s.r.o.Volkswagen Bratislava spol. s r.o., Slovnaft a.s.Transpetrol a.s.,
CHEMOSVIT Energochem a.s.ŽSR a.s.Mondi Business Paper SCP a.s.Metro Cash & Carry Slovakia s.r.o. ,
SAD (celé územie SR)